Szintek

Tanfolyamainkon a Közös Európai Referenciakeret (KER, angolul: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) által kidolgozott, Európa-szerte egységesen elfogadott szintek szerint haladunk. A KER meghatározása alapján a hagyományos három szint (alap-, közép- és felsőfok) további szintekre bomlik, melyől egy hatszintes rendszer jön létre. A KER szinttáblázata a következő:

A Alapszintű nyelvhasználó (Basic User)

A1 Minimumszint (Breakthrough)
Képes vagyok egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni illetve segíti a mondanivalóm megformálását. Fel tudok tenni és meg tudok válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudom mutatni a lakóhelyemet és az ismerőseimet.

A2 Alapszint (Waystage)
Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserélek információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes vagyok, ha egyébként nem értek meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyek. Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tudok beszélni a családomról és más személyekről, életkörülményeimről, tanulmányaimról, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységemről.

B Önálló nyelvhasználó (Independent User)

B1 Küszöbszint (Threshold)
Elboldogulok a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik. Felkészülés nélkül részt tudok venni az ismert, az érdeklődési körömnek megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Egyszerű kifejezésekkel tudok beszélni élményekről, eseményekről, álmaimról, reményeimről és céljaimról. Röviden is meg tudom magyarázni, indokolni véleményemet és terveimet.

B2 Középszint (Vantage)
Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre vagyok képes. Aktívan részt tudok venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejtem a véleményemet. Világosan és kellő részletességgel fejezem ki magam számos, érdeklődési körömbe tartozó témában. Ki tudom fejteni a véleményemet valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezem a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.

C Mesterfokú nyelvhasználó (Proficient User)

C1 Haladó (Effective Operational Proficiency)
Folyamatosan és gördülékenyen fejezem ki magam, ritkán keresek szavakat és kifejezéseket. A nyelvet könnyeden és hatékonyan használom a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolataimat, véleményemet pontosan ki tudom fejteni; hozzászólásaimat a beszélőtársakéhoz tudom kapcsolni. Világosan és részletesen tudok leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevonok, egyes elemeket részletezek, és mondanivalómat megfelelően fejezem be.

C2 Mesterfok (Mastery)
Könnyedén részt tudok venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmazom a sajátos kifejezéseket és a különböző nyelvi fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszélek. Ha elakadok, úgy kezdem újra és fogalmazom át a mondandómat, hogy az szinte fel sem tűnik. Világosan és folyamatosan, stílusomat a helyzethez igazítva írok le vagy fejtek ki bármit, előadásomat logikusan szerkesztem meg; segítem a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.

A KER megadja, hogy a nyelvtanulónak az egyes szinteken milyen képességekkel kell rendelkeznie olvasás, írás, beszéd és hallás utáni értés terén. A C2-höz például az alábbi leírás tartozik:

“Szinte minden hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért. A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és az elbeszéléseket. Természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan tudja kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai között is különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is.”

(forrás: Wikipedia)

A magyarországi vizsgarendszer a KER szintjei alapján a következőképpen alakul:

Alapfok: B1 szint
Középfok: B2 szint
Felsőfok: C1 szint

Rendszeresen ismétlődő kérdés, hogy vajon egy tanuló mennyi idő alatt jut el egyik szintről a másikra. Erre a kérdésre nem lehet egységes választ adni. A nyelv tanulása sokban függ a tanuló nyelvi készségétől, szorgalmától, a tanulásra fordított időtől. Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy egy átlagos tanuló egy tanév alatt, óraszámra lebontva kb. 130 óra alatt jut el teljesen kezdő szintről az alapfokig, tehát a KER szerinti A2 szintig. Ezt követően az A2 és B1 szintek közötti átmenet okozhat nehézséget, de egy változatlanul szorgalmas és jó képességű tanuló esetén a következő 130 óra elegendő a B2 szint, azaz a középfokú nyelvtudás megszerzéséhez.